Voorwaarden en Condities

Het gebruik en de verkoop die op de website Infusões com História worden gepromoot, zijn onderworpen aan de volgende Voorwaarden en Bepalingen.

Door het plaatsen van een bestelling bij Infusões com História door de gebruiker:

Infusoes com Historia – Verklaart dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat;

– Verklaart ten minste achttien (18) jaar oud te zijn en/of de wettelijke leeftijd te hebben in het rechtsgebied waar hij/zij woonachtig is, wettelijk in staat te zijn een contract af te sluiten en zijn/haar eigen betaalmiddelen te gebruiken;

– U zult geen frauduleus gebruik maken van de website, in strijd met de wet of goede gewoonten;

– Aanvaarden dat elk conflict met de consument door de Portugese wetgeving wordt geregeld, ongeacht andersluidende bepalingen, communautaire richtlijnen of internationale verdragen.

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK

Infusões com História is de eigenaar van de Infusões com História-website en de inhoud daarvan.

Dit omvat de documentatie, beelden, tekens, ontwerp, muziek, software, code en de opmaak scripts. Al het materiaal op de website van Infusões com História is auteursrechtelijk beschermd.

Reproductie, wijziging, transmissie, herpublicatie en/of herdistributie aan derden, voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Infusões com História.

Het bedrijf Infusões com História staat niet toe dat de inhoud van de website of het merk gebruikt wordt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Infusões com História publiceert informatie op haar website Infusões com História om de gebruikers de beste service te bieden, en werkt deze informatie voortdurend bij. Infusões com História aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische onnauwkeurigheden en/of typografische fouten die kunnen voorkomen.

Infusões com História behoudt zich ook het recht voor om correcties en wijzigingen aan te brengen op de website, zonder voorafgaande kennisgeving. Infusões com História garandeert niet dat alle op haar website gepubliceerde informatie in overeenstemming is met de wetgeving die van kracht is in het rechtsgebied van de gebruiker, met uitzondering van het grondgebied van Portugal.

De website van Infusões com História is beveiligd volgens de internationale internetnormen, zodat de gebruiker er bij correct gebruik, zeker van kan zijn dat hij geen virus aantreft. Infusões com História wijst echter alle verantwoordelijkheid af voor problemen, schade, virussen of risico’s die de gebruiker kan oplopen tijdens het oneigenlijke gebruik van de website, evenals voor elk eventueel gebrekkig gebruik van de website.

Infusões com História behoudt zich ook het recht voor om de voorwaarden in deze wettelijke informatie te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Infusões com História garandeert niet dat alle inhoud die op haar website wordt gepresenteerd geschikt is of gebruikt kan worden in andere landen, dus de toegang tot dergelijke inhoud vanuit plaatsen waar deze illegaal is, is uitdrukkelijk verboden. Gebruikers die ervoor kiezen deze website vanaf dergelijke locaties te bezoeken, doen dit op eigen risico en zijn als enige verantwoordelijk voor een dergelijke handeling.

BESCHRIJVING VAN DE ARTIKELEN

Alle artikelen die op de website van Infusões com História worden gepresenteerd, worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven.  Gebruikers dienen de beschrijving van de artikelen zo zorgvuldig mogelijk te lezen en, indien zij vragen hebben, contact op te nemen met Infusões com História via de e-mail: info@infusoescomhistoria.pt of het telefoonnummer.

Als gevolg van het type computer dat wordt gebruikt, de kleurinstellingen, de internetbrowser of andere, kunnen de kleuren op de foto’s op de website Infusões com História  afwijken van de echte kleuren. Infusões com História kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke verschillen.

PRIVACIDADE

Todas as informações pessoais fornecidas ao website Infusões com História serão tratadas com responsabilidade, e não serão utilizadas com nenhum outro propósito que não seja o de prestar o melhor serviço aos utilizadores. A Infusões com História garante não partilhar nenhuma informação pessoal com terceiros sem o consentimento prévio dos utilizadores. Para mais informação, consultar neste website a nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

ONBESCHIKBAARHEID VAN VOORRAAD

Infusões com História behoudt zich het recht voor om u, binnen 72 uur na ontvangst van uw bestelling, te informeren over de onbeschikbaarheid van een besteld artikel. Na de gebruiker hiervan op de hoogte te hebben gebracht, wordt het contract automatisch als ontbonden beschouwd voor wat betreft het onbestelbare artikel, waarbij aan de gebruiker wordt gegarandeerd dat hij direct wordt terugbetaald voor het onbestelbare artikel.